Atrévete a Opinar

Catalunya consolida la recessió

Segons l’avanç de la previsió del PIB català, publicat el passat 3 d’agost pel Departament d’Economia i Coneixement, l’economia catalana ha registrat al segon trimestre del 2012 un retrocés econòmic del 0.3%, dues dècimes superior al trimestre anterior. A nivell interanual, el PIB català cau en un -1.1%

Amb tres trimestres consecutius amb creixement negatiu, Catalunya consolida la recessió.

Tal i com avançàvem aquí, l’aplicació de les polítiques d’austeritat del nou govern i la caiguda de la despesa pública han tingut un nociu efecte en la demanda interna i ha provocat la consolidació de la recessió:

 

Segons les dades provisionals, tots els sectors tanquen en negatiu. Agricultura, indústria, construcció i, per primer cop des del 2009, el sector serveis, es contrauen aquest trimestre en variació interanual.

La reducció en despesa pública ha suposat un efecte multiplicador negatiu en el comerç i el consum privat.

Només un augment del turisme i un ascens en aportacions a l’estranger han evitat una major contracció del PIB català.

Aquesta dada culmina deu dies fatals per la política econòmica de la Generalitat.

En una setmana i mitja, Catalunya ha demanat el rescat a Espanya, no ha pagat les prestacions socials a entitats concertades per un total de 70 MEUR i, finalment, ha confirmat la consolidació del retorn a la recessió.

L’erràtica política econòmica del govern de CiU es manifesta en el fet que malgrat la despesa departamental de la Generalitat s’hagi disminuït al voltant d’un 8%, el dèficit autonòmic sols ha baixat un 0.3%.

La raó ha estat la forta davallada en ingressos que ha provocat la reducció de la despesa pública, la contracció de la demanda interna, l’augment de l’atur, etc.

Paradoxalment, la Generalitat ha baixat totes les partides de despesa excepte l‘única que no té cap efecte multiplicador positiu a la demanda interna ni al PIB: els interessos del deute, que han pujat un 96% en només dos anys i han estat el motiu esgrimit per no pagar les prestacions socials a entitats concertades.

Uns interessos que han escalat degut a l’empitjorament de la situació econòmica catalana, la davallada d’ingressos, el retorn a la recessió, l’empitjorament de la confiança dels consumidors i els inversos, etc.

Mantenir la política econòmica actual, i, pitjor, lligar la nostra sort financera en forma d’un rescat a una Espanya que està alhora en procés de ser rescatada per Europa, no disminuirà els interessos sinó que seguiran augmentant la part proporcional del pressupost català.

Pitjor encara, els rescats imminents d’Europa a Espanya i d’Espanya a Catalunya comportaran una doble accentuació dels plans d’austeritat i un empitjorament de tots els indicadors econòmics.

L’austeritat obsessiva i els severs límits de despesa pública, imposats des de fora o cuinats a la Generalitat, aboquen Catalunya a la depressió.

C.S.

boxedpress.com

 

About the Author

About the Author: .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Déjanos tu comentario crítico!

Top